11/8/09

Diario de irmá

Acórdome cando miña irmá me descubriu lendo o seu diario.

Diario

Acórdome de escribir un diario durante varios anos.

Marta tiene un marcapasos

Acórdome de aprenderlles a tocar ao piano ás amigas "Marta tiene un marcapasos". Era doada porque só se utilizaban as teclas negras.

Satie

Acórdome da Gymnopedie número 1.

Melancolía

Acórdome do son da orquestra ao lonxe, no vrao, volvendo á casa.

5/8/09

Lumachas

Acórdome do noxo de pisar unha lumacha.