26/6/09

Bici

Acórdome de aprender a andar en bici: primeiro tres rodas, logo dúas e unha mao apoiada á parede para coller o equilibrio, finalmente sen maos. A miña bici era rosa e tiña unha cestiña branca.

Desexo

Acórdome de cando me atrevín a facer algo que todos desexaban facer pero non se atrevían.

Desmaio

Acórdome da placenteira sensación de espertar despois de desmaiarme en clase de ximnasia.

Message in a bottle

Acórdome de cando metimos unha carta nunha botella de cristal e a lanzamos á ría. Explicábamos quen eramos, os nosos nomes e apelidos, onde vivíamos, o contentas que nos poñeríamos se alguén atopaba a botella, o noso número de teléfono para contactar.

Insomnio

Acórdome do desesperante insomnio no meu vrao de prácticas, de ver cómo amencía desde a ventá do baño.

Sono

Acórdome de ter chorado ata quedar durmida.

Torresmo

Acórdome dos bocadillos de torresmo no Arturo.

Kalimotxo

Acórdome das kalimotxadas nos Xardíns.

Asubíos

Acórdome de que meu avó me ensinou a facer unha flauta cunha herba e miña avoa a asubiar cos dedos.

Herba

Acórdome da felicidade cos xeonllos manchados de herba.

Galán de noite

Acórdome do arrecendo do galán de noite no vrao.

Primeiro

Acórdome do primeiro bico nunha tenda de campaña.

Relixión

Acórdome de que cando ía en terceiro de EXB rezábamos todos os días antes de comezar as clases.

25/6/09

Suicidio

Acórdome da xemelga adolescente que se suicidou aforcándose cunha saba pola ventá do seu cuarto.